Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

07.08.2019.

Grant šema: "Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana"

Podrška socijalnom uključivanju Roma i Egipćana

04.07.2019.

Ugovor o uslugama: "Poboljšanje pristupa finansiranju privatnog sektora za konkurentnost i inovacije": Klarifikacije

Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o uslugamna

17.06.2019.

Nove instrukcije za oslobađanje od plaćanja PDV-a (decentralizovano/indirektno upravljanje)

Nove instrukcije za oslobađanje od PDV-a u decentralizovanom/indirektnom upravljanju

05.06.2019.

Ugovor o uslugama: "Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gor": Obavještenje o užoj listi kandidata

Obavještenje o užoj listi kandidata Obavještenje o ugovoru o uslugama: Najava ugovora o uslugama

16.05.2019.

Drugi poziv za program prekogranične saradnje Crna Gora - Albanija 2014-2020: Klarifikacije

Klarifikacije Informacija o održavanju info dana Aplikacioni paket

07.05.2019.

Kick-off - Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017

Kick-off - Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017

07. maja 2019. godine, u prostorijama Ministarstva finansija, Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći, održan je kick-off (početni) sastanak za projekat “Tehnička podrška Operativnoj strukturi za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike 2015-2017”. Projekat je finansiran iz sredstava pomenutog Programa, u okviru Instrumenta pretpristupne podrške (IPA II) i trajaće 36 mjeseci, odnosno do maja 2022. godine...

07.05.2019.

Ugovor o uslugama: Unapređenje obrazovnih programa i usluga u cilju zadovoljavanja potreba marginalizovanih grupa: Uža lista kandidata

Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o uslugama