Manja slova Veća slova RSS
Kontaktirajte nas

Vijesti

15.01.2019.

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Crna Gora-Kosovo

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Crna Gora-Kosovo

29.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora nabavci opreme za automatsko mjerenje protoka saobraćaja

Obavještenje o dodjeli ugovora Klarifikacije Obavještenje o ugovoru i tenderski dosije Najava ugovora

26.12.2018.

Klarifikacije za ugovor o uslugama za dalji razvoj inicijativa zaposljavanja na lokalnom nivou

Klarifikacije Novo obavještenje o ugovoru Poništenje ugovora Ispravka obavještenja o ugovoru Klarifikacije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora

22.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora za ugovor o uslugama: Implementacija novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata

18.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora za za ugovor o uslugama "Procjena bezbijednosti puteva u Crnoj Gori"

Obavjestenje o dodjeli ugovora Uža lista kandidata Klarifikacije Obavještenje o ugovoru

18.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora za ugovor o uslugama: Podrška pristupu Konvenciji o zajedničkom tranzitnom postupku i Konvenciji o olakšavanju trgovine robom

Obavještenje o dodjeli ugovora Obavještenje o užoj listi kandidata Klarifikacije Ponovljena tenderska procedura Poništenje tenderske procedure CN PIN

18.12.2018.

Obavještenje o dodjeli ugovora o nabavci opreme: Nabavka hardvera za funkcionisanje novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)

Obavještenje o dodjeli ugovora Tenderski dosije Obavještenje o ugovoru Najava ugovora o nabavci opreme